تصادف کامیون روی خط عابرپیاده - شبکه‌ما

راننده کامیونی به دلیل عدم ترمزگیری به موقع در پشت خط کشی عابر پیاده، با چندین رهگذر تصادف کرد.

تصادف کامیون روی خط عابرپیاده

دسته بندی ها:
توضیحات:

راننده کامیونی به دلیل عدم ترمزگیری به موقع در پشت خط کشی عابر پیاده، با چندین رهگذر تصادف کرد.