نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا - شبکه‌ما

نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB    

نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا

دسته بندی ها:
توضیحات:

نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا
با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای
کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی


 مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي

http://shahidjodeiry.blogfa.com
https://instagram.com/shahidjodeiry
https://t.me/shahidjodeiri
https://bit.ly/2l9v0T1
https://bit.ly/2WAE1CB