دستگاه قرص زن - شبکه‌ما

دستگاه قرص ساز پودری با نیرو فشاری 8 تن با قابلیت تولید قرص تا قطر و ارتفاع 20 میلی متر تولید شرکت فناوران صادق اسپادانا کارشناس فروش کرمی...

دستگاه قرص زن

توضیحات:

دستگاه قرص ساز پودری با نیرو فشاری 8 تن
با قابلیت تولید قرص تا قطر و ارتفاع 20 میلی متر
تولید شرکت فناوران صادق اسپادانا
کارشناس فروش کرمی 09219384933