جلسه 51 فیزیک دوازدهم - حرکت با شتاب ثابت 19 تست تجربی خ 94 - مدرس محمد پوررضا - شبکه‌ما

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید: www.hamyarphysic.

جلسه 51 فیزیک دوازدهم - حرکت با شتاب ثابت 19 تست تجربی خ 94 - مدرس محمد پوررضا

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir 
آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت 19 تست تجربی خ 94" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.