عکس العمل سریعِ عابر موقع تصادف - شبکه‌ما

عابری که شاهد تصادف 2 اتومبیل بود، وقتی خودروی مربوطه سمتش پرتاب می شد با عکس العمل سریع و بموقع جان سالم بدر برد.

عکس العمل سریعِ عابر موقع تصادف

دسته بندی ها:
توضیحات:

عابری که شاهد تصادف 2 اتومبیل بود، وقتی خودروی مربوطه سمتش پرتاب می شد با عکس العمل سریع و بموقع جان سالم بدر برد.

برچسب ها: