حیدرباباسلام(تقدیم به سردار معاصر ایران سردار خان) - شبکه‌ما

شعر حیدر بابا سلام را تقدیم به مردم عزیز آذربایجان و سردار عزیز این خطه ستارخان می کنیم.

حیدرباباسلام(تقدیم به سردار معاصر ایران سردار خان)

دسته بندی ها:
توضیحات:
شعر حیدر بابا سلام را تقدیم به مردم عزیز آذربایجان و سردار عزیز این خطه ستارخان می کنیم. رادیو قدرت، پنجره ای رو به آرامش 09126513292