تصادف با عابر وسط خیابان - شبکه‌ما

تصادف ماشین با عابری که از خیابان قصد عبور داشت.

تصادف با عابر وسط خیابان

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصادف ماشین با عابری که از خیابان قصد عبور داشت.