لیزخوردن عابر منجر به تصادف شد - شبکه‌ما

عابری که در روز برفی قصد عبور از خیابان داشت به دلیل  لیزخوردن، منجر به تصادف با وسیله نقلیه شد. ولی اتفاق ناگواری صورت نگرفت.

لیزخوردن عابر منجر به تصادف شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

عابری که در روز برفی قصد عبور از خیابان داشت به دلیل  لیزخوردن، منجر به تصادف با وسیله نقلیه شد. ولی اتفاق ناگواری صورت نگرفت.

برچسب ها: