برخورد اتومبیل به گاردیل وسط جاده - شبکه‌ما

رانندۀ حواس پرت به دلیل بی توجهی و عدم توجه به سمت جلو، منجر به تصادف به گاردیل وسط جاده و خسارت به اتومبیل خود...

برخورد اتومبیل به گاردیل وسط جاده

دسته بندی ها:
توضیحات:

رانندۀ حواس پرت به دلیل بی توجهی و عدم توجه به سمت جلو، منجر به تصادف به گاردیل وسط جاده و خسارت به اتومبیل خود شد.