تصادف اتوبوس با کامیون - شبکه‌ما

به دلیل عدم ترمزگرفتن راننده اتوبوسی که فرد عابری از مقابل قصد عبور داشت، به خاطر عدم کنترل راننده موجب انحراف به چپ لاین جاده...

تصادف اتوبوس با کامیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل عدم ترمزگرفتن راننده اتوبوسی که فرد عابری از مقابل قصد عبور داشت، به خاطر عدم کنترل راننده موجب انحراف به چپ لاین جاده و منجر به تصادف با کامیون شد.