عدم رأی دادن در انتخابات president - شبکه‌ما

گزارشی از عدم تمایل یک دختر دانشجو در پای حضور در صندوق رأی در انتخابات ریاست جمهوری

عدم رأی دادن در انتخابات president

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارشی از عدم تمایل یک دختر دانشجو در پای حضور در صندوق رأی در انتخابات ریاست جمهوری