نحوه ثبت نام باشگاه در ورزشکارپلاس - شبکه‌ما

فیلم آموزشی نحوه ثبت نام باشگاه در سامانه ورزشکارپلاس برای ایجاد پروفایل شخصی در اپلیکیشن ورزشکارپلاس و نیز ایجاد پست شخصی در پیج باشگاه مشتریان...

نحوه ثبت نام باشگاه در ورزشکارپلاس

توضیحات:

فیلم آموزشی نحوه ثبت نام باشگاه در سامانه ورزشکارپلاس برای ایجاد پروفایل شخصی در اپلیکیشن ورزشکارپلاس و نیز ایجاد پست شخصی در پیج باشگاه مشتریان ورزشکارپلاس در اینستاگرام