آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 9 - شبکه‌ما

Some insurance companies require you to get an annual physical at the hospital: بعضی از ادارات بیمه از شما می خواهند که سالانه در بیمارستان...

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 9

دسته بندی ها:
توضیحات:
Some insurance companies require you to get an annual physical at the hospital: بعضی از ادارات بیمه از شما می خواهند که سالانه در بیمارستان مورد معالجه قرار بگیرید. You should get a physical from your doctor once every year: شما باید یک بار در سال توسط دکتر خود مورد معاینه بدنی قرار بگیرید. A hospital has many departments for treating different illnesses: یک بیمارستان دارای بخش های بسیاری برای درمان بیماری های مختلف است. If you have a contagious illness like the flu you should stay home and rest: اگر شما بیماری مسری همانند سرماخوردگی دارید باید در خانه بمانید و استراحت کنید.