لوکوم انار (دسر یلدایی) - شبکه‌ما

#لوکوم_انار نکته... دوستان همه چیز توی فیلم کامله اندازه ها وتوضیحات هر چند هم تعداد کمی به کپشن توجه می کنن درصورتیکه همیشه توضیحات کپشن...

لوکوم انار (دسر یلدایی)

دسته بندی ها:
توضیحات:
#لوکوم_انار نکته... دوستان همه چیز توی فیلم کامله اندازه ها وتوضیحات هر چند هم تعداد کمی به کپشن توجه می کنن درصورتیکه همیشه توضیحات کپشن باید در کنار فیلم باشه خصوصا دستورهایی که سختر هستن  نکته.... میزان شکر دست خودتان است وبه ترش بودن انار بستگی داره ونشاسته ذرت هم میتونید تا یک تا دوقاشق کم وزیاد کردنش لوکوم نرم یا سفت تری داشته باشید کلا دسر راحتیه ومناسب شب یلداست  کلیپ از اینستا @tnavoashpazi