زورگیری با چاقو مقابل عابر بانک - شبکه‌ما

چند تا سارق در روز روشن به جوانی که مقابل عابر بانک ایستاده بود با تهدید چاقو و فحاشی حمله کردند.

زورگیری با چاقو مقابل عابر بانک

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند تا سارق در روز روشن به جوانی که مقابل عابر بانک ایستاده بود با تهدید چاقو و فحاشی حمله کردند.