نبرد سگ وحشی و کرگدن - شبکه‌ما

در میان حیوانات نبرد های متفاوت و عجیبی روی می دهد و این بار یک گروه سگ وحشی آفریقایی قصد شکار کرگدن را دارند و...

نبرد سگ وحشی و کرگدن

دسته بندی ها:
توضیحات:

در میان حیوانات نبرد های متفاوت و عجیبی روی می دهد و این بار یک گروه سگ وحشی آفریقایی قصد شکار کرگدن را دارند و سگ ها با این جثه کوچک چه اعتماد به نفسی دارند که می خواهند با کرگدن خشن و غول پیکر و قدرتمند نبرد کنند و سگ ها دور کرگدن ها  می چرخند تا فرصت مناسبی پیدا کنند و کرگدن ها یک جا می ایستند و سگ های وحشی دور آنها حلقه می زنند و  یکی از کرگدن ها یکی از سگ ها را دنبال می کند و سگ پا به فرار می گذارد و این نبرد ادامه دارد و تا زمانی که یکی از دو طرف نبرد یعنی سگ یا کرگدن جان خود را از دست بدهند .