دستگیری زورگیران و سزای اعمال آنها - شبکه‌ما

زورگیرانی که قصد سرقت داشتند با ضبط فیلم آنها توسط رهگذری که از زاویه بالا درحال فیلمبرداری بود به دام پلیس افتادند و به سزای...

دستگیری زورگیران و سزای اعمال آنها

دسته بندی ها:
توضیحات:

زورگیرانی که قصد سرقت داشتند با ضبط فیلم آنها توسط رهگذری که از زاویه بالا درحال فیلمبرداری بود به دام پلیس افتادند و به سزای اعمال خود رسیدند.

برچسب ها: