نبرد شیر و کرگدن - شبکه‌ما

چند کرگدن در جنگلی در حال استراحت کردن می باشد که چند شیر از راه می رسد و قصد شکار کردن کرگدن ها را دارند...

نبرد شیر و کرگدن

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند کرگدن در جنگلی در حال استراحت کردن می باشد که چند شیر از راه می رسد و قصد شکار کردن کرگدن ها را دارند ولی با قدرت بالای کرگدن شکار سختی در پیش دارند و شیر ها به دنبال کرگدن ها می دوند و کرگدن ها مقابله می کنند و این بار کرگدن شیرها را دنبال می کند و شیر ها فرار می کنند و این نبرد بین دو حیوان یکی درنده و سریع و دیگری قدرتمند و بزرگ و عظیم می باشد و کرگدن از فراری دادن سلطان جنگل و قدرت بالای خود خوشحال می شود و می تواند روزهای بیشتری را سپری کرده و به زندگی ادامه دهد و تا زمانی که شکار شود یا عمرش پایان یابد .