بازیِ اسب و سگ - شبکه‌ما

بازی اسب و سگ برای تصاحب لباس سگی لباسی را به دندان گرفته بود و اسب سعی داشت اون لباسو ازش بگیره ولی سگ از دستش...

بازیِ اسب و سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

بازی اسب و سگ برای تصاحب لباس

سگی لباسی را به دندان گرفته بود و اسب سعی داشت اون لباسو ازش بگیره ولی سگ از دستش فرار می کرد.

برچسب ها: