شاخ زدن بوفالو به جوان پُررو - شبکه‌ما

شخصی که جلوی بوفالوها حرکات نمایشی انجام میداد سرانجام با حمله بوفالوها به سمتش روبرو شد ولی جان سالم بدر برد.

شاخ زدن بوفالو به جوان پُررو

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی که جلوی بوفالوها حرکات نمایشی انجام میداد سرانجام با حمله بوفالوها به سمتش روبرو شد ولی جان سالم بدر برد.

برچسب ها: