افتادن در قابلمۀ بزرگ - شبکه‌ما

2 نفر موقع حمل قابلمه بزرگی در آشپزخانه که داخلش آب بود، به علت سنگین بودن وزن آن یه دفعه کنترل از دستش دررفت با...

افتادن در قابلمۀ بزرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

2 نفر موقع حمل قابلمه بزرگی در آشپزخانه که داخلش آب بود، به علت سنگین بودن وزن آن یه دفعه کنترل از دستش دررفت با سر رفت تو قابلمه

ولی شانس آورد آب جوش توش نبود.