دوره های تعالی فردی و سازمانی - شبکه‌ما

https://tehrannlp.com/ دوره های آموزشی کارشناس منابع انسانی خانه ان ال پی ایران برگزار کننده دوره های تعالی سازمانی و فردی در شرکت ها، سازمانها، ارگانها و کارخانجات...

دوره های تعالی فردی و سازمانی

توضیحات:

https://tehrannlp.com/

دوره های آموزشی کارشناس منابع انسانی

خانه ان ال پی ایران برگزار کننده دوره های تعالی سازمانی و فردی در شرکت ها، سازمانها، ارگانها و کارخانجات صنعتی با مدیریت سجاد زمانی مستر بین المللی nlp و کارشناس صدا و سیما

دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM براساس جایزه ملی