آتش گرفتن صورت در جشن تولد - شبکه‌ما

به دلیل پاشیدن برف شادی در جشن تولد، به دلیل برخورد مواد شیمیایی موجود در برف شادی با فشفشه هایی که روی کیک تولد روشن...

آتش گرفتن صورت در جشن تولد

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل پاشیدن برف شادی در جشن تولد، به دلیل برخورد مواد شیمیایی موجود در برف شادی با فشفشه هایی که روی کیک تولد روشن بودند باعث شعله ورشدن آتش شد

و چون صورت آن شخص نزدیک به کیک بود آتش گرفت ولی سریع خاموش کردند.