قمه کشی در مغازه و قتل مرد جوان - شبکه‌ما

یکی از ارازل و اوباش به داخل مغازه ای آمده و پس از درگیری لفظی با فروشنده، با قمه شاهرگ او را میزند و منجر...

قمه کشی در مغازه و قتل مرد جوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از ارازل و اوباش به داخل مغازه ای آمده و پس از درگیری لفظی با فروشنده، با قمه شاهرگ او را میزند و منجر به قتل می شود.