شکار اسب آبی توسط شیرها - شبکه‌ما

اسب های آبی حیوانات آرام و بی آزاری هستند و اینجا یک اسب آبی با بچه خود در حال غذا خوردن هستند که چند شیر...

شکار اسب آبی توسط شیرها

دسته بندی ها:
توضیحات:

اسب های آبی حیوانات آرام و بی آزاری هستند و اینجا یک اسب آبی با بچه خود در حال غذا خوردن هستند که چند شیر درنده از راه می رسند و  به آرامی به اسب های آبی نزدیک می شوند و در فرصت مناسب به اسب های آبی حمله می کنند و اسب های آبی از خود دفاع نمی کنند و شیر ها  بدن اسب آبی را زنده زنده می خورند و اسب آبی هم اصلآ حرکتی نمی کند و دفاعی از خود نمی کند و بچه اسب آبی هم شاهد ماجراست و  شیرها گوشت بدن اسب آبی را می خورند و هم چنان اسب آبی عکس العملی از خود نشان نمی دهد تا اینکه شیرهای بیشتری به اسب آبی حمله کرده و او را تکه تکه کرده و می خورند .