شکارچی مار کبری - شبکه‌ما

در طبیعت موجواتی هستند که در نگاه اول شکست ناپذیر به نظر می آیند ولی حیاط وحش با کسی مدارا نمیکند  مار های کبرای یکی از...

شکارچی مار کبری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در طبیعت موجواتی هستند که در نگاه اول شکست ناپذیر به نظر می آیند ولی حیاط وحش با کسی مدارا نمیکند 

مار های کبرای یکی از موجوداتی هستند که حتی انسان ها هم به راحتی نمیتوانند با آنها مقابله کنند. گردن عجیب و غریبی که میتواند سر و و گردن خود را از زمین بلند کند و سم مهلکی که در عرض 30 ثانیه انسان را میکشد باعث شده هر موجودی در مقابل مار کبری پا به فرار بگذارد ولی در هند موجودی به نام خدنگ با چابکی و حرکات سریع مار کبری را عصبانی کرده و در موقعیتی مناسب مار را شکار میکند!