حمله 5 شیر به بوفالو - شبکه‌ما

5 شیر در کنار گله ای بوفالو کمین کرده اند و در موقعیت مناسب به گله حمله میکنند گله ترسید و سریع پا به فرار میگذارند...

حمله 5 شیر به بوفالو

دسته بندی ها:
توضیحات:

5 شیر در کنار گله ای بوفالو کمین کرده اند و در موقعیت مناسب به گله حمله میکنند گله ترسید و سریع پا به فرار میگذارند ولی شیر ها موفق میشوند یکی از بوفالو ها را از گله جدا کنند  هر پنج شیر به بوفالو به دام افتده حمله میکنند و سر و پا و پشت او را گاز میگیرند یکی از شیر ها به جلوی بوفالو میرود و محلکم گلوی او را فشار میدهد بوفالو مقاومت زیادی میکند  و تلاش زیادی میکند که خود را از این وضعیت رهایی دهد ولی به دلیل زخم های زیادی که روی بدنش ایجاد شده دیگر توان مقاومت ندارد و تسلیم میشود...