تمرین در قرنطينه خوب یا بد؟ - شبکه‌ما

سلام ارادت، خوب این روزا هم تمرین داشتن می تونه خوب باشه هم بد!

تمرین در قرنطينه خوب یا بد؟

توضیحات:
سلام ارادت، خوب این روزا هم تمرین داشتن می تونه خوب باشه هم بد!