برج خلیفه از دیدگاه عقاب - شبکه‌ما

دوربین متصل به عقاب برفراز شهر دبی - برج خلیفه پرواز می کند و تصاویر زیبایی ضبط می کند.

برج خلیفه از دیدگاه عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین متصل به عقاب برفراز شهر دبی - برج خلیفه پرواز می کند و تصاویر زیبایی ضبط می کند.