اعلام خبر ازدواج مهرانه مهین ترابی در برنامه دورهمی - شبکه‌ما

 در برنامه دیشب دورهمی در گوشه ای از صحبت های مهران احمدی و مهران مدیری صحبت از ازدواج مهرانه مهین ترابی شد

اعلام خبر ازدواج مهرانه مهین ترابی در برنامه دورهمی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 در برنامه دیشب دورهمی در گوشه ای از صحبت های مهران احمدی و مهران مدیری صحبت از ازدواج مهرانه مهین ترابی شد