شکار آهو توسط کروکودیل - شبکه‌ما

آهوهای زیبا برای رفع تشنگی و نوشیدن آب به برکه ای می روند و بی اطلاع از خطرات احتمالی در حال نوشیدن آب هستند که...

شکار آهو توسط کروکودیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

آهوهای زیبا برای رفع تشنگی و نوشیدن آب به برکه ای می روند و بی اطلاع از خطرات احتمالی در حال نوشیدن آب هستند که کروکودیلی به یکی از آهو ها حمله می کند و گلوی یکی از آهوها  را گرفته و به درون آب می کشاند و آهو خود را به عقب می برد ولی در برابر قدرت بالای کروکودیل نمی تواند مقاومت زیادی کند و باقی کروکودیل ها به سوی آهو حمله می کنند و با گرفتن بدن آهو به دهان و چرخاندن آن در آب آهو را تکه تکه می کنند و می خورند و باقی آهو ها نظاره گر این صحنه ها هستند و نمی توانند به کمک آهوی شکار شده بیایند چون خود آنها هم شکار می شوند .