‎تو نمی تونی یک چک نقد کنی ،بعد می‌خوای پیتر چک بشی ‎#نسرین_نصرتی ‎#بهتاش_فریبا ‎#بهرام_افشاری - شبکه‌ما

‎تو نمی تونی یک چک نقد کنی ،بعد می‌خوای پیتر چک بشی ‎#نسرین_نصرتی ‎#بهتاش_فریبا ‎#بهرام_افشاری

‎تو نمی تونی یک چک نقد کنی ،بعد می‌خوای پیتر چک بشی ‎#نسرین_نصرتی ‎#بهتاش_فریبا ‎#بهرام_افشاری

دسته بندی ها:
توضیحات:
‎تو نمی تونی یک چک نقد کنی ،بعد می‌خوای پیتر چک بشی ‎#نسرین_نصرتی#بهتاش_فریبا#بهرام_افشاری