جرم گیری دندان یا بروساژ دندان - زیبایی سنتر - شبکه‌ما

جرم گیری دندان یا بروساژ دندان یکی از روش های پاکسازی دندان است که در آن ابتدا رسوب ها برداشته شده سپس با استفاده از...

جرم گیری دندان یا بروساژ دندان - زیبایی سنتر

توضیحات:

جرم گیری دندان یا بروساژ دندان یکی از روش های پاکسازی دندان است که در آن ابتدا رسوب ها برداشته شده سپس با استفاده از یک خمیر مخصوص دندانها را سفید می کنند. اطلاعات بیشتر در سایت زیبایی سنتر www.zibaei.center