نبرد فیل و بوفالو - شبکه‌ما

حیوانات نمی دانم چرا نمی توانند به آرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند در یک دشت سر سبز و زیبا بوفالو ها و فیل ها...

نبرد فیل و بوفالو

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات نمی دانم چرا نمی توانند به آرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند در یک دشت سر سبز و زیبا بوفالو ها و فیل ها در کنار هم در حال غذا خوردن هستند اما  یکدفعه یکی از بوفالو ها به سوی فیل ها حمله می کند و  در پاسخ فیل هم به یکی از بوفالو ها حمله کرده و با پا بوفالو را میزند و بوفالو با شاخ به فیل ضربه زده و فیل را فراری می دهد و این نبرد ادامه پیدا می کند تا یکی از این دو پیروز شود و آن منطقه قلمرو آن حیوان شود و هر دو حیوان فیل و بوفالو جثه بزرگی  دارند و هر دو قدرتمند می باشند و این نبرد یک نبرد برابر بین دو حیوان وحشی می باشد .