نجات توله شیر - شبکه‌ما

یک توله شیر در  جنگل زندگی میکند و  در جنگل آتش سوزی رخ داده و شیر نر برای نجات توله خود به سمت جنگل می...

نجات توله شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک توله شیر در  جنگل زندگی میکند و  در جنگل آتش سوزی رخ داده و شیر نر برای نجات توله خود به سمت جنگل می رود و او را به دندان گرفته و به سمت محل امنی می رود ولی در میان راه باید از رودخانه ای عبور کند که تعدادی تمساح درون رودخانه است و شیرها به آرامی شروع به عبور از رودخانه می کنند و شیر های بزرگ همراه توله از رودخانه عبور می کنند و نمی گذارند تمساحی نزدیک توله شود تا اینکه به سلامت از رودخانه عبور کرده و به جای امنی می روند که اثری از آتش سوزی نباشد .