پاک کردن لکه نبات داغ از فرش - شبکه‌ما

لکه نبات به دلیل مواد قندی که دارد ،اگر در الیاف فرش نفوذ کند ممکن است باعث پوسیدگی فرش شود. در نتیجه فرش پاره شود.

پاک کردن لکه نبات داغ از فرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

لکه نبات به دلیل مواد قندی که دارد ،اگر در الیاف فرش نفوذ کند ممکن است باعث پوسیدگی فرش شود. در نتیجه فرش پاره شود. به همین دلیل پاک کردن سریع ان مهم است. برای آشنایی با پاک کردن لکه های بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید. 
www.ariamehrcarpet.com