خاطره ای جالب از شهید آیت الله مدنی راجع به همدلی و کمک به نیازمندان - شبکه‌ما

روای خاطره: سید احمد خاتمی

خاطره ای جالب از شهید آیت الله مدنی راجع به همدلی و کمک به نیازمندان

دسته بندی ها:
توضیحات:

روای خاطره: سید احمد خاتمی