درگیری یا شوخی؟ - شبکه‌ما

دیوید لوییز و برانیسلاو ایوانوویچ قبل از ورود به زمین بین دو نیمه در تونل ورزشگاه با یکدیگر برخوردی می کنند که معلوم نیست حرکت...

درگیری یا شوخی؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

دیوید لوییز و برانیسلاو ایوانوویچ قبل از ورود به زمین بین دو نیمه در تونل ورزشگاه با یکدیگر برخوردی می کنند که معلوم نیست حرکت لوییز شوخی است یا جدی.