درگیری دیگو کاستا و یوهان کابایه در انتهای بازی - شبکه‌ما

در پایان دیدار چلسی و پاری سن ژرمن دیگو کاستا و یوهان کابایه با یکدیگر درگیری ایجاد کردند.

درگیری دیگو کاستا و یوهان کابایه در انتهای بازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پایان دیدار چلسی و پاری سن ژرمن دیگو کاستا و یوهان کابایه با یکدیگر درگیری ایجاد کردند.