نت شار:96_1391 - شبکه‌ما

"نت شار " عنوان کنسرت هنرجویی هنرجویان خانه فرهنگ آریا ست که از سال 1391 هرساله برگزار میگردد و از سال 96 فراگیران شاهنامه خوانی...

نت شار:96_1391

توضیحات:

"نت شار " عنوان کنسرت هنرجویی هنرجویان خانه فرهنگ آریا ست که از سال 1391 هرساله برگزار میگردد و از سال 96 فراگیران شاهنامه خوانی مجموعه نیز در این اجرا حضور دارند.

این ویدئو فتوکلیپی از اجراهای انجام شده تا سال 96 میباشد.