کلیپ / استاد رائفی پور « مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی چیه؟چرا ما با بعضی کشورها دشمن هستیم » - شبکه‌ما

کلیپ / استاد رائفی پور « مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی چیه؟چرا ما با بعضی کشورها دشمن هستیم »

کلیپ / استاد رائفی پور « مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی چیه؟چرا ما با بعضی کشورها دشمن هستیم »

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ / استاد رائفی پور « مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی چیه؟چرا ما با بعضی کشورها دشمن هستیم »