چه کنیم که مدام از این شاخه به آن شاخه نپریم! - شبکه‌ما

خیلی از افراد در زندگی ثبات ندارند و مداوم از این شاخه به آن شاخه می پرند.

چه کنیم که مدام از این شاخه به آن شاخه نپریم!

توضیحات:
خیلی از افراد در زندگی ثبات ندارند و مداوم از این شاخه به آن شاخه می پرند.این کار باعث خستگی و در نهایت احساس افسردگی خواهد شد./سرزمین آموزشی ملک سلیمانی