حمله پرنده به مار - شبکه‌ما

شاید به نظر بیاید که بی دفاع ترین موجودات در مقابل مار ها پرندگان باشند و در یک نظر همه پرندگان شکاری را  در حد مقابله با مار...

حمله پرنده به مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید به نظر بیاید که بی دفاع ترین موجودات در مقابل مار ها پرندگان باشند و در یک نظر همه پرندگان شکاری را  در حد مقابله با مار ها حساب کنند بعضی از پرندگان با کور کردن مار و بعضی سعی میکنند مار را زخمی کنند پرندگانی که از جثه بزرگ برخوردارند به تنهایی هم میتوانند از عهده مار بر بیایند ولی پرندگان کوچک برای مقابله با مار ها به صورت دسته جمعی به مار حمله میکنند و آنها هم روش های خودشان را برای مقابله با مار ها دارند. در این فیلم  پرنده ای از روی درخت ماری را میبیند و به او حمله میکند سعی میکند با ضربات پیاپی به سر مار او را گیچ کرده و چشمایش را کور کند مار سعی میکند از دست پرنده فرار کند ولی پرنده پشت سر هم به سر او ضربه میزند و مار به سمت بوته ها فرار میکند تا شاید بتواند خود را نجات دهد.