درگیر شدن گله کفتار ها و سگ ها - شبکه‌ما

کفتار ها به صورت طبیعی از سگ ها قوی تر هستند و سگ ها به تنهایی نمیتوانند با کفتار ها مقابله کنند برای همین به...

درگیر شدن گله کفتار ها و سگ ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

کفتار ها به صورت طبیعی از سگ ها قوی تر هستند و سگ ها به تنهایی نمیتوانند با کفتار ها مقابله کنند برای همین به صورت دسته ای از خود در مقابل کفتار ها دفاع میکنند  در این فیلم ابتدا کفتاری را میبینید که توسط سگ ها مورد حمله قرار میگیرد و فرار میکند ولی با چند کفتار دیگر برمیگردد و سگ ها را دنبال کرده و فرار میدهند سگ ها پس از این که از دست گله کفتار فرار میکنند به صورت گروهی به یکی از آنها حمله میکنند ولی باز هم با گله کفتار ها رو به رو میشوند و در اخر سگ ها فرار میکنند.