حمله سگ ها به کفتار - شبکه‌ما

کفتار ها از نظر فیزیک بدنی از سگ ها خیلی قوی تر هستند و به راحتی قادر به از بین بردن یک سگ هستند استخوان...

حمله سگ ها به کفتار

دسته بندی ها:
توضیحات:

کفتار ها از نظر فیزیک بدنی از سگ ها خیلی قوی تر هستند و به راحتی قادر به از بین بردن یک سگ هستند استخوان بندی و عظلات قوی که در گردن دارند میتوانند به هر جانداری آسیب جدی برسانند اما سگ ها راهی برای مقابله این قدرت کفتار ها پیدا کرده اند و همه با هم و به صورت دسته جمعی حمله می کنند! طبیعتا بک کفتار به تنهایی حریف چند سگ نمیشودچند سگ به صورت دسته جمعی به یک کفتار حمله کرده اند ابتدا کفتار سعی میکند خود را از دست آنها نجات دهد و فرار کند ولی سگ ها او را محاصره کرده و هر کدام یک جای بدن او را گاز میگیرند کفتار مقاومت زیادی میکند ولی در اخر خسته می شود و از فرط خستگی دیگر به سختی با سگ ها مقابله میکند...