دکلمه هنگامه قاضیانی در سکانسی از فیلم سینمایی ساکن طبقه وسط - شبکه‌ما

دکلمه هنگامه قاضیانی در حضور شهاب حسینی /  سکانسی از فیلم سینمایی ساکن طبقه وسط / نویسنده مجری طرح: دکتر محمد هادی کریمی / کارگردان:...

دکلمه هنگامه قاضیانی در سکانسی از فیلم سینمایی ساکن طبقه وسط

توضیحات:

دکلمه هنگامه قاضیانی در حضور شهاب حسینی /  سکانسی از فیلم سینمایی ساکن طبقه وسط / نویسنده مجری طرح: دکتر محمد هادی کریمی / کارگردان: شهاب حسینی ( سید شهاب الدین حسینی ) / تهیه کننده: امیر سمواتی / DVD فیلم سینمایی: آریا نما - ویدئو رسانه ریزموج - هنر نمای پارسیان - 1395