پرتو حسن » محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ فر - شبکه‌ما

تصنیف پرتو حُسن / آواز: محمدرضا شجریان / تار: محمدرضا لطفی / تنبک: ناصر فرهنگ فر / جشن هنر - 1354 - حافظیه - شیراز...

پرتو حسن » محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ فر

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصنیف پرتو حُسن / آواز: محمدرضا شجریان / تار: محمدرضا لطفی / تنبک: ناصر فرهنگ فر / جشن هنر - 1354 - حافظیه - شیراز / دستگاه: راست پنجگاه / آلبوم صوتی: راست پنجگاه - شرکت دل آواز