سلاخی شتر در کشتارگاه - شبکه‌ما

به دلیل عدم توجه شتر نسبت به وضع کنونی، گردن او را با طناب به سمت بالا می کِشند تا مانع از دیدن او بشه.

سلاخی شتر در کشتارگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل عدم توجه شتر نسبت به وضع کنونی، گردن او را با طناب به سمت بالا می کِشند تا مانع از دیدن او بشه.