دوربین مخفی ترسناک - شبکه‌ما

عکس العمل مردم در مقابل دوربین مخفی همیشه جالب و خنده داره،مخصوصا وقتی که دوربین مخفی از نوع ترسناک باشه.

دوربین مخفی ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

عکس العمل مردم در مقابل دوربین مخفی همیشه جالب و خنده داره،مخصوصا وقتی که دوربین مخفی از نوع ترسناک باشه.اما ترسوندن مردم هم حدی داره و اگر بیش از اندازه  باشه ممکنه منجر به سکته این بندگان خدا بشه (بماند که اگه کسی بیماری قلبی هم داشته باشه چه اتفاقی خواهد افتاد).این ویدیو هم از همین دوربین مخفی هایی ست که حد و مرزی در اون رعایت نشده.نحوه ی شوخی هم اینطوریه که سوژه تنها در آسانسور بی خبر از همه جا که یکدفه چراغ آسانسور خاموش میشه و یک دختر بچه ژولیده با قیافه ترسناک و عروسک به بغل ظاهر میشه.حالا چراغ روشن میشه و واکنش مردم که خیلی دیدنیه.