انواع شنای سوئدی یا Push ups از مبتدی تا پیشرفته (80 نوع مختلف) - شبکه‌ما

در این ویددو شما با انواع شنای سوئدی آشنا میشوید که توسط یک ورزشکار کلستنیک انجام می ش.ود .

انواع شنای سوئدی یا Push ups از مبتدی تا پیشرفته (80 نوع مختلف)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویددو شما با انواع شنای سوئدی آشنا میشوید که توسط یک ورزشکار کلستنیک انجام می ش.ود . روش ها از مبتدی تا پیشرفته بوده و می توان آنرا بدون وسایل و تجهیزات باشگاهی انجام داد البته شایان ذکر است که اگر در زمینه ورزش توانایی انچنان ندارید بهتر است از مبتدی شروع کنید.

همچنین شما می توانید لایسنس رایگان نود 32 را می توانید از سایت زیر دریافت کنید:

http://activationlicensefull.ir/